Víte, jak chutná víno se „syslí známkou“? Podpořte dobrou věc svatomartinskou degustací

Během letošního listopadu se naskytne dobrá příležitost ochutnat ve Velkých Pavlovicích na jižní Moravě nebo v Praze skvělé víno a tím podpořit jeden ohrožený druh v ČR i vinaře, kteří na svých vinicích hospodaří způsobem umožňující život dnes už vzácným syslům.

Zlatá známka od MŽP a společnosti Alka Wildlife představuje jedinečné ocenění vinařů, kteří pro sysly na svých vinicích mj. zatravňují pásy mezi révou na vinicích. Na následujících akcích se bude degustovat i prodávat víno se syslí známkou, povídat o syslovi a o ocenění.

Program udělování speciálních zlatých známek se syslem vinařům cílí na kriticky ohrožený druh sysla, jehož populace za posledních 60 let klesla v ČR téměř o 90 %. Dnes se jeho výskyt odhaduje na 4500–5000 jedinců přibližně na 35 lokalitách. Rapidní pokles výskytu tohoto hlodavce, který na vinicích a zatravněných plochách neškodí, signalizuje rovněž mizení celého jednoho ekosystému z naší krajiny. V roce 2008 byl přijat Ministerstvem životního prostředí Záchranný program sysla obecného v ČR. Vinařská podpora zatravňování pásů mezi révou na vinicích představuje pro populaci sysla v ČR nový potenciál. S ohledem na tento způsob hospodaření, kdy vinař rovněž nepoužívá chemické prostředky na hubení hlodavců a umožnuje na svých vinicích život tomuto dnes ohroženému drobnému hlodavci, je udělována „syslí známka“ na lahve s vínem i na dveře sklepů. Vše o udělování známek „Sysli na vinici“ najdete na
této internetové adrese.

Příčinou prudkého poklesu populace sysla v ČR, ale i v celé Evropě, jsou především změny v zemědělském hospodaření, které zničily jeho přirozené prostředí: často kosené či pasené trávníky. Do budoucna mohou mít zásadní význam pro záchranu tohoto druhu u nás vinice jižní Moravy. Vinice se zatravněnými a udržovanými mezipásy představují totiž vhodné náhradní a přesto přirozené prostředí pro sysla. Jde o rozlehlé a spojené plochy, které jsou z pohledu sysla ideálním prostředím, kde může nerušeně pobývat a postupně se rozmnožovat.

Zdroj: MZP

You may also like...