Obnovitelé vinařské tradice na Kutnohorsku oceněni titulem Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 2017

Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., získaly titul Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pro rok 2017. Ocenění vinařství obdrželo především za příkladné komplexní pojetí ekologicky hospodařícího zemědělského podniku, se kterým souvisí široké spektrum aktivit, jež se rozvinuly za 15 let jeho existence. „Velmi pozitivně vnímáme přístup již dvou generací rodiny Rudolfských, která na vinicích hospodaří, k obdělávané půdě, historické tradici a rovněž snahu o propagaci ekologického zemědělství směrem ke spotřebitelům,“ zhodnotila Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který titul každoročně uděluje.

Zdroj: Agris.cz

You may also like...