Brno vystavuje nejlepší spojení architektury a vína

Ve středu 13. července 2016 bude v expozici Galerie Architektury Brno zahájena výstava, pro níž byl zvolen název Architektura a víno ve střední Evropě. Akce prezentuje čtyři desítky zajímavých současných vinařství vzniklých v posledních letech ve střední Evropě a propojujících současnou architekturu s novými technologiemi výroby vína. Těžiště konceptu spočívá v představení možností propojení nových (i tradičních) výrobních postupů s moderní architekturou a designem, což se projevuje nejen na interiérech, ale kupříkladu i na grafice vinět. Expozice sestává ze zástupců České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa (Saska), Maďarska, Slovinska a severu Itálie (Jižních Tyrol). Jednotlivé vinařské provozy či vinařská centra jsou představeny prostřednictvím fotografií a plánů.

Zdroj: Designmagazin.cz

You may also like...