VUT bude spolupracovat s moravskou Aliancí vinařů V8

Brněnská technika nově uzavřela smlouvu s Aliancí vinařů V8, což je spolek sdružující renomovaná moravská vinařství. Právě členové této aliance budou v následujících letech dodávat víno, které ponese označení Akademické víno VUT. „Řada univerzit každoročně vybírá své univerzitní víno. VUT se rozhodlo jít trochu jinou cestou. Budeme intenzivně spolupracovat s Aliancí V8, se kterou jsme podepsali dohodu o spolupráci, a to nejen při odběru kvalitního moravského vína, ale VUT bude rovněž také pomáhat členům aliance v odborných oblastech, které jsou garantovány jednotlivými fakultami školy. Každoročně budeme mít z Aliance V8 jedno partnerské vinařství, z jehož produkce budeme vybírat Akademické víno VUT pro daný rok,“ vysvětlil rektor Petr Štěpánek. První řízená degustace soutěžních vín se uskuteční na konci září, kde členové vedení, Akademického senátu VUT a Správní rady VUT vyberou víno pro nadcházející akademický rok.

Zdroj: ibrno.cz

You may also like...